mgr Marek Knap – Zagóra – Psycholog, Psychoterapeuta, superwizor interwencji kryzysowej

Jest absolwentem Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. W zawodzie psychologa ma ponad dwudziestoletnie doświadczenie. Posiada Certyfikat Interwencji Kryzysowej (nr 36) Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
Główne obszary zainteresowań zawodowych to: terapia zaburzeń psychosomatycznych, począwszy od następstw urazów psychicznych, poprzez psychologiczne aspekty chorób somatycznych, aż po konsekwencje organicznych zmian ośrodkowego układu nerwowego.
​Prowadzi psychoterapię indywidualną oraz grupową dzieci i dorosłych. Oferuje pomoc w sytuacjach kryzysowych, terapię EEG-BFB, terapię zaburzeń psychosomatycznych.

mgr Janina Żegleń-Niedojad – Psychoterapeuta uzależnień

Prowadzi terapię dla osób uzależnionych oraz współuzależnionych a także prowadząc konsultacje w zakresie :
*udzielania pomocy psychologicznej oraz terapii uzależnień i psychoterapii członków rodzin osób uzależnionych
*uzależnienia od alkoholu
*uzależnień od środków psychoaktywnych ( uzależnienia od narkotyków, leków)
*uzależnień behawioralnych ( uzależnień od hazardu, internetu, gier komputerowych,zakupów)
*współuzależnień

Pomoc psychologiczna
Nasza oferta obejmuje psychoterapię indywidualną i konsultacje psychologiczne dzieci i dorosłych.

Konsultacje psychologiczne
Mają na celu pomoc w rozwiązaniu i przezwyciężeniu bieżących trudności oraz przeżywanych kryzysów rozwojowych, a także w zrozumieniu samego siebie, sytuacji życiowej oraz innych osób i otoczenia.

Psychoterapia
Jest formą pomocy skierowaną do osób cierpiących na różne zaburzenia, głównie nerwice, zaburzenia osobowości i nastroju lub inne problemy natury psychologicznej, które przyczyniają się do problemów w życiu codziennym i powodują pogarszanie się funkcjonowania jednostki. Celem jest zmiana postaw i zachowań, lepsze radzenie sobie z trudnościami, lękami, podniesienie samooceny, praca nad akceptacją siebie, nabywanie umiejętności tworzenia satysfakcjonujących relacji z innymi.

Uzyskasz pomoc w:

 • kryzysie i trudnych sytuacjach życiowych,
 • radzeniu sobie ze smutkiem, obniżonym nastrojem i depresją,
 • rozwiązywaniu trudności w relacjach z innymi ludźmi,
 • codziennym funkcjonowaniu dzięki zmianie postaw i trudnych zachowań – nawiązywaniu satysfakcjonujących relacji z innymi,
 • wychodzeniu z nałogów i radzeniu sobie z uzależnieniem,
 • radzeniu sobie z sytuacjami stresowymi, wywołującymi napięcie, lęk, niepokój,
 • lepszym poznaniu i zrozumieniu samego siebie,
 • budowaniu lepszego poczucia własnej wartości,
 • w zrozumieniu i łagodzeniu objawów somatycznych, które nie mają medycznego uzasadnienia,
 • radzeniu sobie ze zmianą w życiu,
 • radzeniu sobie z chorobą (np. nowotworową),
 • efektywnym odchudzaniem,
 • konsultacje psychologiczne dzieci i młodzieży,
 • diagnoza w kierunku zaburzeń okresu dzieciństwa i adolescencji (m. in. całościowe zaburzenia rozwoju, zaburzenia lękowe, zaburzenia nastroju, zaburzenia zachowania itd.),
 • pomoc psychologiczna w przypadku trudności emocjonalnych, trudności wychowawczycha także edukacyjnych,
 • wsparcie w sytuacjach trudnych, kryzysowych,
 • wsparcie w zakresie oddziaływań wychowawczych.